top of page

Hva vi tilbyr


Vi er et konsulentselskap som leverer teknologer innen data og analyse. Vi kan levere konsulentteam og enkeltkonsulenter som kan bygge deres fremtidige analysemiljøer og løse deres rapporteringsbehov. Vi leverer alt som kreves for at dere skal lykkes med deres data- og analyseambisjoner.

Datastrategi

Ønsker din bedrift å bli datadreven, men er usikker på hvordan dere kommer dit? 

Dere er ikke alene. Data har blitt anerkjent som en kjemperessurs, og mange undrer seg hvordan man går frem for å få verdien ut av dataen. For å lykkes vil det for mange bedrifter være hensiktsmessig å etablere en datastrategi. En helhetlig datastrategi inkluderer alle aspekter ved bedriften; fra virksomhetens forretningsmodeller til modenhet på anvendelse av data og teknologivalg. En vellykket datastrategi vil understøtte bedriftens forretningsstrategier og mål, og bidra til at disse oppnås.


Vi hjelper dere gjerne med å lykkes med dette arbeidet!

0_0.png
30b842c7-3faa-4ab9-8649-31b02811bb1a_eirikmag_stock_photo_two_women_working_with_computers

Rådgivning

Med stadig nye verktøy og teknologier kan det være krevende å vite hva som er rett for deres bedrift.

Feil arkitektur eller teknologivalg er som regel kostbart og kan resultere i tidskrevende og frustrerende migreringsprosjekter. Det er derfor viktig å komme riktig ut av startblokka.

Har dere en ide om hva dere vil oppnå, men ønsker rådgivning i forhold til egnet arkitektur og/eller teknologivalg?

Våre erfarne arkitekter er klare for å bistå dere med deres nye prosjekter!

Dataløsninger

Fremskritt i skybaserte løsninger fører til at flere og flere bedrifter vurderer å migrere  sine eksisterende dataløsninger til skyen.


Interessen for data lakehouse, data mesh, Power BI og hvordan man kan best tjene hele bedriftens databehov via ny teknologi, er stadig økende.

Hvorvidt dere ønsker å etablere en rapporteringsløsning, dataplattform eller en annen dataløsning kommer man sjelden langt uten kompetente data engineers og BI utviklere.


Har dere et dataprosjekt på gang?


Ta kontakt så bistår våre svært kompetente konsulenter dere med å utvikle deres fremtidige dataprodukter!

DALL·E 2022-08-17 10.00.05 - high quality photo of a lama working on a computer with power

Våre konsulenter lever og ånder for data, men vi vet at dette kun gir verdi i kombinasjon med forretningsforståelse og analytiske evner. Derfor vil vi alltid etterstrebe å kunne levere konsulenter eller team som kan alt fra å integrere og sammenstille data fra ulike kilder, til å gjøre analyser på gitte data og kan bidra inn mot deres forretning.

Kontakt oss

Bjerkli_Egil_edited.jpg

Egil Bjerkli

egil@altro.no

+47 936 43 078

eller...
Send oss en melding her!

Takk! Vi tar kontakt

Kontakt
bottom of page